Отписва се емисия ипотечни облигации, издадена от „ПроКредит Банк (България) АД

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа емисия ипотечни облигации в размер на 10 000 000 лева, издадена от „ПроКредит Банк (България) АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 614 може да намерите в раздел „Документи”.