Отписва се емисия ценни книжа, издадена от „Метизи” АД, гр. Роман, от регистъра на КФН

Ралица Агайн-Гури, заместник председател на КФН, взе решение, с което, по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, емисия ценни книжа, издадена от „Метизи” АД, гр. Роман, се отписва  от регистъра, воден от КФН.

Решение №292-Е/05.05.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".