Осем дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:
„Приват Инженеринг” АД, София,
„Старт Инвестмънт” ООД, гр. Бургас,
„Маринс Интернешънъл” ЕООД, гр. Варна,
„Ведис” ООД, гр. Перник,
„Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, София,
„Р и С Консултинг 04” ООД, София,
ЕТ ”Балканов-Дончо Балканов”, гр. Хасково,
„Средец – застрахователен брокер” ООД, София,
Пълния текст на решенията 843, 844, 845, 846, 862, 863, 864 и 865 може да намерите в раздел „Документи”.