Определена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2006 г. до 31.03.2008 г.

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", определи минимална доходност в размер на 4.89 %  на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24 – месечен период от 31.03.2006 г. до 31.03.2008 г. За професионалните  фондове за същия период е определена  минимална доходност в размер на 4.82 % на годишна база. Всички пенсионни фондове са постигнали доходност, чийто размер е в границите на интервала между определените минимално и максимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълния текст на решения 436 и 437  може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар.