Определена е минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор" с Решение № 630-УПФ / 10.10.2005г.  определи минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.10.2003г. до 30.09.2005г. в размер на 6.49 % на годишна база и с Решение № 631-ППФ / 10.10.2005г.  определи минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период  в размер на 6.48 % на годишна база.
Пълният текст на решения № 630-УПФ / 10.10.2005г.  и  № 631-ППФ / 10.10.2005г.  може да намерите в раздел "Документи".