Официалното връчване на сертификати за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант ще се състои на 8.02.2012 г. от 16.00 ч.

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява издържалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, че връчването на сертификатите ще се проведе на 8 февруари 2012 г. (сряда) от 16.00 часа в сградата на КФН.

При явяването си лицата трябва да носят документ за самоличност и документ за платена такса, съгласно чл.1, ал. 2, т. 7, предл. 2 от Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път (IBAN: BG95BNBG96613000141501, BIC: BNBGBGSD).