Официалното връчване на сертификати за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант ще се състои на 17.01.2013 г. от 14.00 ч.

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява издържалите изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант, че връчването на сертификатите ще се проведе на 17 януари 2013 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на КФН.

При явяването си лицата трябва да носят документ за самоличност и документ за платена такса, съгласно чл.1, ал. 2, т. 7, предл. 2 от Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път (IBAN: BG95BNBG96613000141501, BIC: BNBGBGSD).

Списъците на на лицата, успешно издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант са публикувани в рубрика: “Изпити за правоспособност” – “Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – “1 и 2 декември 2012г”: http://www.fsc.bg/1-i-2-dekemvri-2012g-bg-816.

Резултатите са оповестени в извънредния бюлетин на КФН http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/IZVANREDENBUL.pdf