Одобрява се поисканото от „Дженерали холдинг Виена” АГ придобиване на 50.99% от капитала на „Орел – Г – холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на „Дженерали холдинг Виена” АГ да придобие  11 473 671 броя акции, представляващи 50.99% от капитала на „Орел – Г – холдинг” АД. Придобиването трябва да се извърши до 31.12.2006 г.
„Орел – Г – холдинг” АД притежава 94.531% от капитала на ЗК „Орел живот” АД, което е 4 537 489 броя акции и 97.065% от капитала на ЗК „Орел” АД, представляващи 11 647 718 броя акции.
 Пълния текст на решенията 513 и 514 може да намерите в раздел „Документи”.