Одобриха се промените в правилата на Договорен фонд “Райфайзен (България) фонд Защитена инвестиция в Евро”

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" взе решение, с което се издаде одобрение на УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София, на промените в Правила на договорен фонд, Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ “Райфайзен (България) фонд Защитена инвестиция в Евро”, приети на заседания на Управителния съвет на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД и на Управителния съвет на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД.

Решение № 140-ДФ може да бъде намерено в раздел "Административни документи".