Одобри се образуването на допълнителен резерв на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри образуването на допълнителен резерв на "ДЗИ" АД.