Одобрено е непряко придобиване на 94 % от капитала на „ХДИ Застраховане” АД от „Talanx” AG

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява непряко придобиване на акционерно участие от „Talanx” AG в размер на 94 % от капитала на „ХДИ Застраховане” АД.
Решение № 201 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.