одобрения, с което вписва „Инс Консултинг” ООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения,  с което вписва „Инс Консултинг” ООД, гр. Пловдив и „Дженерали нет застрахователен брокер” ЕООД, София, в регистъра на застрахователните брокери
Пълния текст на решенията 674 и 697 може да намерите в раздел „Документи”.