Одобрени са образци за застрахователите, предлагащи медицинска (здравна) застраховка по чл. 222а. от КЗ.

„Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде заповед, с която одобрява образци за представяне на справките по чл. 99, ал. 1, т. 2, 3 и 4 на Кодекса за застраховане (КЗ) за застрахователите, предлагащи медицинска (здравна) застраховка по чл. 222а. от КЗ. Пълния текст на Заповед № 305/31.10.2013 г. може да намерите на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – раздел „Нормативна уредба / „Административни документи”/„Заповеди”http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/zapoved_305_prilojeniq.pdf.

 Образ­ците са публикувани в раздел „Форми и образци”/„Застрахователен пазар”/„2013”.”http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263.

„Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде заповед, с която одобрява образци за представяне на справките по чл. 99, ал. 1, т. 2, 3 и 4 на Кодекса за застраховане (КЗ) за застрахователите, предлагащи медицинска (здравна) застраховка по чл. 222а. от КЗ. Пълния текст на Заповед № 305/31.10.2013 г. може да намерите на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – раздел „Нормативна уредба / „Административни документи”/„Заповеди”http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/zapoved_305_prilojeniq.pdf.

 Образ­ците са публикувани в раздел „Форми и образци”/„Застрахователен пазар”/„2013”.”http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263.