Одобрени са нови членове на СД на ИП „ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Недялка  Кънчева, Иван Балтов и Красимир Петков  за членове на СД на ИП „ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ” ЕАД

Решения № 418, № 419 и № 420 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.