Одобрени са нови членове на Съвета на директорите на Здравноосигурителна компания „Надежда” АД, гр. София

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри “Булвеста Холдинг” АД, чрез представителя си Боряна Серова, за Председател на Съвета на директорите на Здравноосигурителна компания „Надежда” АД, гр. София и “Перла” АД, чрез представителя си Милан Петров, за изпълнителен директор на същото дружество.
Одобрени са и “Бронз” ООД, чрез представителя си Боряна Серова и “Бетатур” ООД, чрез представителя си Пламен Кенаров, за членове на Съвета на директорите на Здравноосигурителна компания „Надежда” АД, гр. София.
Пълния текст на решенията 1285, 12861 1287 и 1288 може да намерите в раздел „Документи”.