Одобрени са нови членове на НС на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде три решения, с които одобри Ян Ванхевел, Йохан Демен и Валтер Богартс  за членове на Надзорния съвет на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” .

Пълния текст на решенията 900, 901 и 902 може да намерите в раздел „Документи”.