Одобрени са лицата, допуснати до изпитите за брокер и инвестиционен консултант, насрочени на 10 и 11 декември 2011г.

На заседание на КФН на 12 октомври  2011 г. бяха определени лицата, допуснати до изпит за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант. От 16 подадени заявления са допуснати  14 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 декември 2011 г. На недопуснатите до изпит са изпратени писма да представят допълнителни документи.
От подадени 12 заявления за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 декември 2011 г., са допуснати 11 лица, които са приложили всички необходими документи.

Списъците са публикувани в  раздел „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.