Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Бъдеще” и ППФ “Бъдеще”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Бъдеще” и ППФ “Бъдеще”. Пълният текст на решения № 369 – УПФ/ 14.05.2013 г. и  № 370 – ППФ/14.05.2013 г. може да намерите в раздeл Административни документи / Решения.