Одобрени са изменения в Правилника на “БФБ – София” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което одобри изменение и допълнение на Правилника на “Българска фондова борса – София” АД, съгласно проект, представен в КФН.

Пълния текст на решение 32 може да намерите в раздел "Документи".