Одобрени са изменения в Правилниците за организацията и дейността на задължителните пенсионни фондове, управлявани от ПОК „Доверие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на универсалния и професионален пенсионен фонд, управлявани от  ПОК „Доверие” АД.

Решения № 606 и 607 са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.