Одобрени са изменения в Правилниците за организацията и дейността на задължителните пенсионни фондове, управлявани от ПОД „Алианц България”

 Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на  универсалния и професионален пенсионен фонд, управлявани от  ПОД „Алианц България”.

Решения № 450 и 451 са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.