Одобрени са изменения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК „Съгласие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК „Съгласие” АД

Решенията № 494 – УПФ, № 495- ППФ и  № 496 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.