Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ и ППФ “Съгласие”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” и ППФ “Съгласие”. Пълният текст на решения № 77-УПФ и  № 78-ППФ може да намерите в раздал Административни документи / Решения