Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от „ДЗИ–ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД пенсионни фондове

 Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „ДЗИ–ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ” АД пенсионни фондове – „ДЗИ-Универсален пенсионен фонд”, „ДЗИ-Професионален пенсионен фонд” и „ДЗИ-Доброволен пенсионен фонд”.
Пълния текст на Решения № 268-УПФ, № 269-ППФ и № 270-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".