Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от “АЙ ЕН ДЖИ Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на  пенсионните фондове, управлявани”АЙ ЕН ДЖИ Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

 
Решения № 109-УПФ, 110-ППФ и 111-ДПФ са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.