Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на трите пенсионни фонда на ПОК

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление " Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в правилниците на ДПФ "ДСК-Родина", ППФ "ДСК-Родина" и УПФ "ДСК-Родина"

 Пълния текст на Решения 406, 407 и 408 може да намерите в раздел "Документи".