Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Алианц България” АД

Управление "Осигурителен надзор" одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на управляваните от ПОД „Алианц България” АД  фондове за допълнително пенсионно осигуряване – универсален, професионален и доброволен.

Пълния текст на решения 345, 346 и 347 може да намерите в раздел "Документи".