Албена Димитрова е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗПК “Лев Инс” АД и на “Животозастрахователен институт” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри   Албена Димитрова за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗПК “Лев Инс” АД и на “Животозастрахователен институт” АД.
Пълния текст на решенията 326 и 327 може да намерите в раздел „Документи”.