Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД

   
Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от  ПОАД „ЦКБ-Сила” АД  фондове за допълнително пенсионно осигуряване – универсален, професионален и доброволен.

Пълния текст на решения 212, 213 и 214 може да намерите в раздел "Документи".