Одобрени са доклад на управителния орган и план за преобразуване на “Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, гр. София

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри  доклад на управителния орган и план за преобразуване на “Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД, гр. София, чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „Атлас Финанс” ЕАД.
Решение 103-ПД може да се намери в раздел „Административни документи”.