Одобрени са членове на УС и НС на “ЗПД Витоша” АД


Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на Йордан Генчев, Тодор Генчев и Мария Георгиева   за изпълнителни членове на УС на “ЗПД Витоша” АД, гр. София, а Елена Караджинова и Ирина Динева за членове на управителния съвет на дружеството.
 За членове на Надзорния съвет на “ЗПД Витоша” АД бяха одобрени Кари Хаатая, Георги Крумов и Петри Карялайнен.

Пълния текст на решенията 667, 668, 669, 670, 671, 673, 674 и 675 може да намерите в раздел “Документи”.