Одобрени са членове на УС и НС на „Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на Валентин Ангелов за изпълнителен директор на „Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД. Одобри Весела Кюлева за председател на Надзорния съвет, а Теодора Ставрева за председател на Управителния съвет на „Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД. Десислава Тотева е одобрена за член на Управителния съвет на същото дружество.

Пълния текст на решенията 10,11,12 и 13 може да намерите в раздел „Документи”.