Одобрени са членове на Управителния съвет на “Орел – Г – Холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Пламен  Хинков, Даниела Конова и Константин Велев за членове на Управителния съвет на “Орел – Г – Холдинг” АД.
Пълния тест на решенията 927, 928 и 929 може да намерите в раздел „Документи”.