Одобрена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 01.04.2004 г. до 31.03.2006 г.

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор" с Решение № 268-УПФ / 05.04.2006г.  определи минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 01.04.2004г. до 31.03.2006г. в размер на 4.79% на годишна база. С Решение № 269-ППФ / 05.04.2006г.  се определи минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период  в размер на 4.98 % на годишна база.
Пълният текст на решения № 268-УПФ / 05.04.2006г.  и  № 269-ППФ / 05.04.2006г.  може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период/ на годишна база / и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика „Статистика и анализи на осигурителния пазар” или да ги изтеглите от ТУК