Одобрен е нов здравноосигурителен пакет и нов член на УС на „ЗОК Св. Николай Чудотворец” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на “Здравноосигурителна компания Свети Николай Чудотворец” АД да предлага здравноосигурителен пакет „Извънболнична стоматологична помощ”.
Одобри Мариана Динкова за член на Управителния съвет на „ЗОК Св. Николай Чудотворец” АД.

Пълния текст на решенията 17 и 18 може да намерите в раздел „Документи”.