Одобрен е “МЕДЛИНК БРОКЕР” АД да извършва дейност като застрахователен брокер

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри  “МЕДЛИНК БРОКЕР” АД  да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 701 може да намерите в раздел "Документи".