Одобрен е актюер на ЗК “Орел Живот”

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Ивелина Караиванова  за актюер на ЗК “Орел Живот”.