Обобщен отчет за дейността на КФН за третото тримесечие

Обобщен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за периода 01.07.2003 – 30.09.2003 г. е публикуван в раздел "За комисията" – "Отчети и доклади".

В него може да намерите информация за динамиката, растежа и тенденциите на финансовите пазари, за лицензионната и контролна дейност на комисията през този период, както и какви наредби, указания и инструкции са се издали.