КФН разреши публикуването на търговото предложение от “Синергон Холдинг” АД

На свое извънредно заседание от 24.11.2003 г. КФН взе следното решение:

Разрешава публикуването на търговото предложение от “Синергон Холдинг” АД,  София, за закупуване на акции на “Синергон текстил” АД, София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник “Авал ин” АД