Нова образователна инициатива на КФН

Комисията за финансов надзор със съдействието на Министерство на образованието и науката стартира първа по рода си инициатива–образователна програма  «Небанков финансов сектор в България», насочена към учениците от средните икономически училища в България.  Програмата ще се проведе в периода  5-9 април 2004 г.,  като участие ще вземат 12 ученици от цялата страна. 

Целта е учениците да обогатят познанията си за  финансовия сектор на страната, да се запознаят със структурата на небанковия финансов сектор и ролята на КФН като регулаторна институция. Образователната програма условно е разделена на  теоретична и практическа част. По време на лекциите  участниците ще придобият познания за  принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари. Практическата част включва посещения в различни организации, свързани с дейността на КФН – фондовата борса, инвестиционен посредник, застрахователно дружество, пенсионно-осигурително дружество.