Нов член на СД на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Бранимир Милев за член на съвета на директорите на "Български здравноосигурителен фонд"АД, София.

Пълния текст на решение № 177 – ЗОД  може да намерите в раздел "Документи".