Николай Иванов е одобрен за изпълнителен директор на „Застрахователна компания Уника” АД и на „Застрахователна компания Уника живот” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобрява  Николай Иванов за изпълнителен директор на „Застрахователна компания Уника” АД и на „Застрахователна компания Уника живот” АД.
Решенията 690 и 691 са публикувани в раздел „Административни документи”.