Нетните активи на пенсионните фондове надхвърлиха ? 1 милиард, а на универсалните стигнаха 1 милиард лева

По данни от информационната система на Комисията за финансов надзор, в която ежедневно постъпва информация от пенсионноосигурителните дружества, към 17.08.2007 г. нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване надхвърлят един милиард евро (1,97 млрд.лв.). Към същата дата активите на  универсалните пенсионни фондове  преминаха психологическата граница от 1 милиард лева. В най-скоро време се очаква активите на трите вида пенсионни фондове – универсални, професионални и доброволни – да стигнат 2 млрд. лева
Допълнителното пенсионно осигуряване е един от най-бързо развиващите се финансови пазари в България.  Данните сочат, че от началото на годината нетните активи на пенсионните фондове са нараснали с 29,96 на сто. С най-бързи темпове нарастват нетните активи на универсалните фондове – 42,60 на сто от началото на годината.