“НЕО БРОКЕР ИНС” ООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде  разрешение на “НЕО БРОКЕР ИНС” ООД, София, да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 688 може да намерите в раздел “Документи”.