Недялко Чандъров е одобрен за член на УС на „ДЗИ–Здравно осигуряване” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  Недялко  Чандъров за член на УС на „ДЗИ – Здравно осигуряване” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 485 може да намерите в раздел „Документи”.