На 13.10.2006 г. ще се проведе международната конференция “Развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в Европейския Съюз и предизвикателствата за присъединяващите се страни”

Утре, 13.10.2006 г. , се открива международната конференция “Развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в Европейския Съюз и предизвикателствата за присъединяващите се страни”, организирана от Комисията за финансов надзор

На конференцията ще бъдат представени теми от специфичен интерес за присъединяващите се страни, като частно-управляваното пенсионно осигуряване в ЕС,прилагане на Директива 2003/41 на ЕС и презграничната дейност на институциите за професионално пенсионно осигуряване.  

Събитието се осъществява  с подкрепата на полските партньори   в рамките на туининг ПРОЕКТ BG/2004/IB/FI/02 по програма  ФАР “Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор”.
Във форума ще вземат участие изтъкнати чужди и наши експерти в областта на допълнителното пенсионно осигуряване. Международно признати експерти ще дискутират възможностите за инвестиционен избор от страна на участниците в пенсионни схеми и регулациите на фазата на изплащане на пенсии.
Сред лекторите на конференцията са проф. д-р Ив Стивънс и г-жа  Жаклин Ломен. В свои интервюта по повод предстоящата конференция проф. д-р Ив Стивънс и г-жа  Жаклин Ломен коментират предизвикателствата пред европейските пенсионни системи и пред осигурителните системи на страните, чието присъединяване към ЕС предстои.