Миран Менцей получи одобрение да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Миран Менцей да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД.

Пълния текст на решение 633 може да намерите в раздел "Документи".