Мария Филипова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ участва в награждаването от БФБ на отлично представилите се на организираните от КФН изпити за брокери и инвестиционни консултанти


filipova bseДнес се проведе церемония по награждаването на най-успешно представилите се кандидати на изпитите за придобиване на правоспособност на брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти, организирани от КФН. Деян Иванов, Кристияна Савова и Панайот Пощов бяха отличени с грамоти и финансов стимул от Българска фондова борса като част от дългосрочната образователна програма на Борсата – BSE Advance. В церемонията по награждаването специално участие взе г-жа Мария Филипова – заместник-председател на КФН, която поздрави тримата наградени за постигнатите високи резултати със следните думи:
„Сигурна съм, че зад Вашите успехи днес стои усърдна подготовка, която е проявление на притежаваните от Вас жажда за знание и стремеж към самоусъвършенстване. Всяко преодоляно препятствие по пътя на професионалното развитие поставя началото на път към нови, по-високи и интригуващи предизвикателства. От този момент предстои да потвърдите пред себе си и пред Вашите колеги и приятели, че успешното полагане на изпити и получаването на сертификат не са самоцел, а израз на висок професионален капацитет, който може и трябва да бъде използван за надграждането на средата, в която живеем и работим. Пожелавам Ви успешно да отговаряте на поставените предизвикателства, като не забравяте, че професионалната етика изисква винаги да поставяте интереса на клиентите, които разчитат на Вас, пред своя интерес. Така гласуваното Ви доверие ще расте с времето, а колкото повече доверие има между отделните участници, толкова повече ще расте доверието и привлекателността на пазара на финансови услуги. Не забравяйте, че развитието на този пазар зависи от всеки един участник и неговото отговорно поведение. Натрупаният с годините опит неминуемо ще доведе до това към Вас да се обръщат все по-често за съвет и съдействие, което е основание за заслужено удовлетворение. Пожелавам Ви да постигате нови по-високи върхове в академична и кариерна насока!“
От името на организатора на събитието, изпълнителният директор на БФБ – доц. д-р Маню Моравенов, поздрави младите експерти за успеха и изказа убедеността си, че „те са най-добрият пример за всички останали, които виждат бъдещето си на капиталовия пазар в България.“
Официални гости на събитието бяха г-жа Радослава Масларска – председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и г-н Петко Кръстев – председател на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).