“МАРИНЕКС М” ЕООД се отказа от дейността си като …

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", потвърди доброволния отказ от извършване на дейност като застрахователен брокер на "МАРИНЕКС М" ЕООД.

Пълния текст на решение 628 може да намерите в раздел "Документи".