11 публични дружества в срок от един месец трябва да свикат редовните си годишни общи събрания

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", задължи управителните органи на 11 публични дружества в срок от един месец от получаване на решението да свикат редовните се годишни общи събрания.

Пълния текст на решенията: 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630 и 631.